CAŁOŚĆ ZAGADNIEŃ

Całość zagadnień tworzących socjologiczną problematykę wartości można — zgodnie z uwagami zawartymi w dwóch pierwszych rozdzia­łach — podzielić na cztery zasadnicze grupy. Są nimi: 1. zagadnienia związane z powstaniem wartości i ich przejściem do systemu społeczno- -kulturowego, 2. przekazywanie wartości przez ogniwa społeczne, 3. za­gadnienie jednostkowego systemu wartości, 4. zróżnicowanie wartości po­szczególnych grup i społeczeństw.Rejestr zaś najważniejszych szczegóło­wych zagadnień należących do tych grup obejmtije następujące kwestie:Powstanie i przejście wartości do systemu społeczno-kulturowego:proces powstania wartości—obiektów,rodzaje i uwarunkowania tych wartości,proces tworzenia wartości—norm,obiektywizacja tych wartości, ich wejście do systemu społecz­no-kulturowego,miejsce i funkcje tych wartości w systemie społeczno-kulturo­wym, zagadnienia ich stabilności i dynamiki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)