Kategoria: Uncategorized

POZOSTAŁE SYNDROMY

Pozostałe zaprezentowane syndromy nie mają swoich odpowiedników w postaci syndromów zależności wykrytych na podstawie analizy prefe­rencji. W pokoleniu młodzieży oprócz omówionego już syndromu wiążącego ze sobą orientacje na wartości afiliacji i konsumpcyjne, istnieją jeszcze cztery ujemne zależności. Wiążą one ze