EKSPRESJA OKREŚLONYCH POSTAW

Światopogląd nie jest tylko ekspresją określo­nych postaw i potrzeb, lecz postawy te i potrzeby również kształtuje; jest strukturą projektu i to pro­jektu ostatecznego, tzn. takiego, od którego ogólniej­szy w danej cywilizacji nie istnieje, choć mogą istnieć konkurencyjne.Jądrem tego projektu jest odpowiedź na pytanie o wartość najwyższą, jej źródła, podstawy obowiązywa­nia i rodzaj sankcji, jakimi obwarowane jest jej prze­kroczenie.Odpowiednio do tego można mówić o co najmniej trzech typach światopoglądów: światopoglądach trans­cendentalnych lub religijno-metafizycznych, humani­stycznych czy laickich oraz technokratycznych.Światopogląd transcendentalny to projekt odniesie­nia bytu ludzkiego do istot i czynników pozaludzkich pozaświatowych, potraktowania ich jako źródła i miejsca wartości, a zarazem jako ich gwarantów i straż­ników.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)