FORMUŁA OKREŚLAJĄCA ŚWIADOMOŚĆ

Formuła natomiast mówiąca o określaniu świadomości przez byt społeczny zawiera wielką i doniosłą treść — treść prawdziwą, konstytuu­jącą w istocie materializm historyczny jako teorię nau­kową. Kras następny prowadzi do wydzielenia wewnątrz bytu społecznego, we wprowadzonym już węższym sen­sie, dwóch kolejnych podukładów — mianowicie kate­gorii bazy społeczno-ekonomicznej i kategorii politycz­no-prawnej nadbudowy. Kierunek determinacji prze­biega przy tym od bazy do nadbudowy. Wreszcie sama baza potraktowana zostaje jako układ złożony z sił wytwórczych i społecznych stosunków produkcji, z któ­rych pierwsze określają lub determinują drugie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)