HOLISTYCZNA NATURA

W roli takiej nie może wystąpić żadna teoria przyrodnicza, gdyż oznaczałoby to pogwał­cenie zarówno postulatów antynaturalizmu, jak i auto- determinacji. Ale nie może również wystąpić teoria społeczna, ponieważ materializm historyczny bada naj­bardziej zasadnicze dla całości społecznej determinatory, tzn. takie, w stosunku do których czynniki bardziej fundamentalne już nie istnieją. Marksowska teoria hi­storii jest więc absolutnie podstawową teorią o rzeczy­wistości społecznej, tzn. nie odsyła do żadnej innej teo­rii w tym względzie. Holistyczna natura materializmu historycznego, tzn. jego skierowanie ku wyjaśnieniu całości społecznej, odróżnia go od ogółu nauk społecznych, ale zarazem upodabnia — przynajmniej ze względu na intencje i zamierzenia — do tradycyjnej filozofii historii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)