IDENTYCZNE KRYTERIUM

Gdyby identyczne kryterium typowości (podobnie wysoki odsetek rozmówców) zastosować w odniesieniu do pozostałych analizowanych kategorii, to okazałoby się, że dla kobiet (w generacji rodziców) wartościami o takim charakterze są już tylko rodzina i środowisko sąsiedzkie, natomiast w pokoleniu dzieci w ogóle brak takich wartości. Pokolenie to jest bowiem pod tym wzglę­dem z;nacznie zróżnicowane, brak jest wartości wyraźnie dominujących, co stanowi zasadniczą różnicę między obu generacjami.Fakt, iż zamieszczone w tabeli wielkości procentowe przypisane do poszczególnych pozycji są  zawsze wyraźnie niższe w pokoleniu młodzieży niż w pokoleniu ich rodziców pozwala na dokonanie innej jeszcze interpretacji. Oznacza to, generalnie biorąc, że kręgi społeczne są wśród młodzieży rzadziej uznawane jako wartości niż w pokoleniu ich rodziców.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)