IDEOLOGIE OPOZYCYJNE

Wniosek drugi wskazywałby z kolei, iż ideologie opo­zycyjne wewnątrz jednego i tego samego społeczeń­stwa — mimo swej opozycyjności — będą podzielały pewne wspólne założenia i struktury myślowe jako wsparte na wspólnym im schemacie światopoglądo­wym. Fakt ten będzie z reguły uchodził uwadze zain­teresowanych, tzn. twórców i reprezentantów odnoś­nych ideologii. W wypieraniu go ze świadomości ucze­stniczyć będą zresztą potężne siły. Otóż pragmatyka walki ideologicznej nakazuje wyostrzenie raczej róż­nic niż ich zacieranie. Ideologie feudalne jak i ideologie ruchów plebejskich średniowiecza określały się wewnątrz wspólnego im światopoglądu religijnego, czerpiąc zeń swą szatę językową, sposoby wyrażania swych treści, typy argu­mentacji i uzasadnień itp. Światopogląd ten występo­wał przeto względem nich jako uniwersalny rezerwuar struktur myślenia ideologicznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)