KONSEKWENCJA ZAŁOŻEŃ

Stwierdzenie to nicze­go nie wyjaśnia, ale samo wymaga dopiero wyjaśnień. Jak sugerowaliśmy natomiast, wyróżniona pozycja ma­terializmu historycznego bierze się stąd, iż bada on najbardziej istotne dla wszelkich przebiegów społecz­nych determinanty, odpowiedzialne za całość historycz­nego procesu, do których odwołać się musi ostatecznie każde naukowe wyjaśnienie jakiejkolwiek dziedziny zjawisk z tego zakresu. Będąc teoretyczną podstawą dla ogółu nauk społecz­nych, materializm historyczny sam jednak podobnej podstawy nie posiada i nie potrzebuje. Jest ;o kon­sekwencja pewnych założeń, które głosi na temat rze­czywistości społecznej. Dwa z tych założeń wydają się przy tym najistotniejsze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)