KOSMICZNY PUNKT WIDZENIA

Jeśli poznanie jest nieuchronnie wewnątrz świata społecznego jako jego część właściwa lub fragment, to jest to fakt ontologiczny o doniosłych również kon­sekwencjach epistemologicznych. Znaczy to bowiem, że nie istnieje pozaspołeczny lub kosmiczny punkt wi­dzenia na rzeczywistość, że nie można zająć stanowiska obserwacyjnego względem bytu lub natury, które by­łoby poza społeczeństwem i historią. Wszelki kontakt poznawczy ze światem dochodzi do skutku tylko w ra­mach i za pośrednictwem sytuacji społeczno-historycznych, społecznych środków i historycznie określonych możliwości. Wiedza i świadomość dane są tu nieodłącz­nie z owym historycznie zmiennym współczynnikiem społecznym, jak każdy akt psychiczny dany jest nie­odmiennie ze współczynnikiem podmiotowym, tzn. od­syła każdorazowo do podmiotu będącego jego nosicie­lem i sprawcą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)