MOC MECHANIZMU ŚWIADOMOŚCI

Tak byt społeczny wyłaniał­by z siebie mocą tego mechanizmu świadomość, baza — nadbudowę, a siły wytwórcze — stosunki produkcji. Interpretację tę można śmiało nazwać mistyczną. Pro­ponuje ona w istocie nieprawdopodobną wykładnię in­teresującego nas mechanizmu. W reakcji na nią wysu­nięta jednak została propozycja nazbyt z kolei liberal­na, która akt determinacji ogranicza wyłącznie do pro­cesów upowszechniania, zanikania ewentualnie stabili­zacji czynników determinowanych. Poza jego zasięgiem z zamierzenia znaleźć się mają wszelkie zjawiska doty­czące wytwarzania i generowania. Jest to propozycja rozwijana ostatnio głównie w środowisku marksistow­skich teoretyków z Poznania (Kmita, Nowak i in.).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)