NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

Na poziomie dzia­łań świadomość jest tym, co determinuje. Na poziomie procesu historycznego jest natomiast zjawiskiem de­terminowanym, zgodnie z formułą o określającej roli bytu społecznego względem świadomości. Tam, aby wyjaśnić działanie, musimy się odwołać do treści świa­domościowych działającego podmiotu. Tutaj same owe treści stają się z kolei przedmiotem wyjaśniania — co do faktu ich pojawienia się, rozprzestrzenienia i sku­teczności. Działania to struktury teleologiczne — świadome i celowe. Proces historyczny, aczkolwiek zbudowany jest wyłącznie z takich struktur, sam jednak żadnego celu nie zasłada. Podobnie nie można mu zasadnie przy­porządkować jakiegoś podmiotu. Trzeba się zgodzić z Althusserem, że historia jest procesem bez celu i bez podmiotu. Należy tylko pamiętać, że jest to charakterystyka nie po prostu historii jako takiej, lecz tylko jej swoistej warstwy, jaką stanowi globalny proces historyczny. A jest to sprawa, której Althusser nie eksponuje w wyraźny sposób.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)