OBSZERNA PROBLEMATYKA

Problematyka jest więc niezwykle obszerna. W gruncie rzeczy wszyst­kie cztery grupy zagadnień, których ostateczne poznanie i wyjaśnienie mogłoby być zarazem celem teorii wartości, tworzą bardzo ważny krąg zagadnień wchodzących w zakres całości teorii socjologicznej. Utworzenie zaś jednolitej i w miarę spójnej teorii wartości mogącej objąć wszystkie te zagadnienia wydaje się być długim i na pewno trudnym procesem. Tym bardziej, że przecież wiele z wyodrębnionych zagadnień szczegóło­wych nie posiada do tej pory zadowalającego rozwiązania, kryje się za nimi wielość rozbieżnych teorii. Teoria taka miałaby ponadto jedynie walor porządkujący, w bardzo niewielkim stopniu natomiast spełniałaby funkcje wyjaśniające.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)