PEŁNA ORIENTACJA

Pełna orientacja na wartości religijne istnieje bowiem wśród bardzo nielicznej grupy osób; dominuje zaś wyraźnie zbiór osób o braku orien­tacji na ten typ wartości. I w tym przypadku brak jest zależności mię­dzy analizowanymi generacjami — istnieje natomiast istotna statystycz­nie zależność różnicująca grupę zbadanych kobiet i mężczyzn: silniejszą orientację na wartości religijne posiadają kobiety niż mężczyźni. Pochodzenie społeczne nie wywiera żadnego wpływu na orientacje istniejące w pokoleniu młodzieży, ale charakter pracy rodziców różni­cuje tę zbiorowość w stopniu istotnym. Już porównanie pracowników umysłowych i fizycznych prowadzi do stwierdzenia, że silniejszą orien­tacja na wartości religijne istnieje wśród pracowników fizycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)