PODSTAWOWA RÓŻNICA

Podstawowa różnica tkwi już w podziale na generacje; silniejsza orientacja na wartości zabawy—rozrywki istnieje w generacji dzieci niż w generacji ich rodziców. Zróżnicowanie to jest spowodowane bardzo silnym zróżnicowaniem orientacji między pokoleniem ojców i sy­nów. Ponadto istnieje jeszcze jedna zależność wykryta na podstawie in­formacji zawartych w tabeli  z której wynika, że słabsza orientacja na wartości tego rodzaju istnieje wśród kobiet niż wśród mężczyzn.Pochodzenie społeczne dzieci również stanowi czynnik różnicujący w sposób istotny wielkości przypisane poszczególnym orientacjom. Dzieci pochodzenia robotniczego wykazują słabszą orientacją na wartości zaba­wy—rozrywki niż dzieci pracowników umysłowych. Skrajną kategorią są w tym przypadku dzieci pracowników z wykształceniem wyższym niż średn.e, którzy posiadają najsilniejszą orientację na ten typ wartości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)