POPRZEDNI WYWÓD

Zarówno poprzedni wywód o absolutnie podstawo­wym charakterze materializmu historycznego, jak i wy­wód ostatni na temat jego stosunku do filozofii hi­storii stawiają nas wobec pytania o relację materia­lizmu historycznego i dialektycznego. Sprawa ta wyma­gałaby osobnych rozważań. Ograniczymy się tu przeto do kilku niezbędnych uwag. Marksowska teoria historii nieprzypadkowo nazywa­na jest materializmem historycznym lub materialistycz- nym pojmowaniem dziejów. Określenia te wskazują jednoznacznie, że idzie tu o ekstensję na teren teorii rzeczywistości społecznej formuły materializmu o pry­macie tego, co materialne, względem treści psychicz­nych i świadomościowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)