RELACJA WZAJEMNA

Zagadnienie to jest na tyle istotne, że gdyby w rozstrzygnięciu uznać, iż brak teoretycznych bądź empirycznych przesłanek do stwierdzenia kontrolowanych związ­ków między tymi sferami funkcjonowania wartości, to konkluzja pod­ważałaby sens posługiwania się pojęciem „wartość”. Zagadnienie relacji wzajemnej tych dwóch sfer jest dylematem wielu badań socjologicznych. Najlepiej — przynajmniej w intencji jej twór­ców — rozwiązano go w koncepcji postaw. Ponieważ zaś wartości—obiek­ty można interpretować jako część zbioru obiektów postaw, stąd posłu­gując się podobnym tokiem argumentacji, można uznać, że te wartości, które nie mają charakteru wyłącznie uświadamianego (wartości pracy w generacji dzieci), manifestują się także w jednostkowych zachowa­niach. Argumentacja ta byłaby tym bardziej uzasadniona, że dyspozy­cyjność postaw wobec zdefiniowanych przez nas wartości—obiektów jest bardziej trwała (bo uwarunkowana przez jednostkowe potrzeby), niż dys­pozycyjność innych obiektów postaw.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)