ROLA PODSTAWY

Prowadzi to do wniosku, że materializm dialektycz­ny nie może pełnić roli podstawy dla materializmu historycznego w sensie, jaki mieliśmy tutaj cały czas na uwadze. Jest konstrukcją ogólniejszą od niego, ale nie wyjaśnia i nie może wyjaśniać jego twierdzeń. Nie odkrywa bowiem i nie ustala klasy determinatorów o    bardziej podstawowym charakterze dla całości spo­łecznej niż te, które odkrywa i ustala materializm hi­storyczny. Jego role względem tego ostatniego są wie­lorakie i wyjątkowo doniosłe, ale nie jest to rola me­chanizmu eksplanacyjnego. Co więcej, przypuszczenie takie zdaje się prowadzić do błędu koła; będąc m.in. wytworem materializmu historycznego miałby z kolei wyjaśniać i uzasadniać jego wyniki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone