SENS RELACJI

Nie będziemy tu dociekać sensu relacji determinacji i analizować jej mechanizmów, to sprawa sama dla siebie; interesuje nas tylko, by tak rzec, status i zna­czenie dla epistemologii samego faktu wprowadzenia tej relacji. Na temat związku relacji determinacji i relacji po­znawczej wypowiedzieć można dwie tezy, z których jedną już sformułowaliśmy. Jest to mianowicie teza o    ich nieidentyczności. Znane są bowiem i takie stano­wiska, które wprost lub pośrednio determinację świa­domości przez byt społeczny utożsamiają z relacją po­znawczego odbijania bytu społecznego przez świado­mość. Druga teza ma już sens ważki i bezpośrednio znaczący epistemologicznie. Relacji determinacji przy­sługuje mianowicie prymat w stosunku do relacji po­znawania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)