TEORIA CZY TEORIA WARTOŚCI?

Rozwinięte teorie wartości zostały dotychczas wypracowane jedynie na gruncie nauk filozoficznych. Zadania, które mają one realizować są jednak odmienne od zadań, które ewentualne mogłaby spełniać teoria socjologiczna. P. Graff sumując oczekiwania pod adresem teorii wartości, uważa bowiem, że mają one pozwolić na realizację jednego z trzech na­stępujących zadań: „po pierwsze, odkrycie «prawdziwej» hierarchii war­tości, ostateczne rozstrzygnięcie sporów na temat tego, co bardziej, a co mniej cenne, a także bardziej lub mniej bezcenne, po drugie, stworzenie teorii racjonalnego zachowania, naukowej teorii wyboru, na podstawie której można by osiągać pożądane efekty najmniejszym kosztem; wresz­cie po trzecie, stworzenie teorii kultury, modelu teoretycznego, na grun­cie którego zmienność i różnorodność wartości znalazłaby wyjaśnienie, a nawet dał się przewidzieć przyszły obraz kultury”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)