TRADYCYJNA FILOZOFIA

Tu i tam idzie ostatecznie o odkrycie klucza do historii jako całości. Różna jest zasadniczo tylko realizacja te­go zadania. Materializm historyczny jest teorią nauko­wą, filozofia historii natomiast spekulacją filozoficzną. Można natomiast powiedzieć, że marksowska teoria historii wchodzi na miejsce zajmowane dotychczas przez filozofię historii, czyniąc tę ostatnią zbędną i ostatecz­nie anachroniczną. Jest to krok od prenaukowego do naukowego stadium myślenia o naturze i rozwoju rze­czywistości społecznej. Tradycyjna filozofia dziejów występuje w dwu po­staciach — w wersji naturalistycznej i jako idealizm historyczny. Marksowska teoria procesu historycznego pozostaje w opozycji do jednej i drugiej. Przezwycięża naturalizm, konstruując kategorię bytu społecznego ja­ko rzeczywistości niesprowadzalnej do rzeczywistości przyrodniczej. Idealizm przezwycięża natomiast — przy­znając prymat wewnątrz bytu społecznego czynnikom natury materialnej (pozaświadomościowej).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)