W JEDNYM PRZYPADKU

Zaledwie w jednym przypadku spójność ta powstała dzięki posiadaniu przez wszystkich członków rodziny orientacji częściowych, zaś w pozostałych wytworzona jest dzięki brakom orienta­cji na ten typ wartości. Występujące dość rzadko przejmowanie przez dzieci orientacji rodziców dotyczy, co także potwierdza to zjawisko, głów­nie tych przypadków, w których rodzice posiadają orientacje silniejsze. Przy czym wpływ matek jest w odniesieniu do tej orientacji szczególnie mały.Odwrotna sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy przedmiotem analizy uczynimy spójność rodziny pod względem orientacji na wartości zaspo­kajające potrzebę afiliacji. W tym przypadku bowiem wpływ matek jest najbardziej widoczny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)