W KWESTIACH ŚWIATOPOGLĄDOWYCH

Mówi się więc o  kwestiach światopoglądowych, różnicach światopoglą­dowych, światopoglądowych postawach itp. Słowo to konkuruje nierzadko z innym, będącym w równie powszechnym użytku, mianowicie słowem „ideologia”. Pojęcie światopoglądu pozostając w bliskości znaczeniowej z pojęciami ideologii, filozofii i nauki nie spro­wadza się jednak do nich. Odnosi się ono do jak naj­bardziej ogólnych stanowisk i orientacji, tzn. stanowisk orientacji, od których ogólniejsze nie istnieją, skore­lowanych zarazem w pewien sposób z ludzkimi posta­wami egzystencjalnymi i społecznymi oraz zdolnych postawy te współkształtować.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)