W PODKREŚLENIU SPRAWY

W podkreślaniu tej ostatniej spra­wy upatrywalibyśmy racjonalny sens idei Althussera o  naddeterminacji. Idzie w niej, jeśli dobrze rozumie­my nie zawsze jasny wywód francuskiego marksisty, o problem determinacji poziomu ludzkich działań przez poziom bezosobowego procesu. Jak praksiści absoluty­zują jednak wymiar praktyki, tak marksizm strukturalistyczny Althussera będzie absolutyzował wymiar zobiektywizowanego i uprzedmiotowionego procesu. Obie interpretacje popełniają analogiczny błąd, roz­rywając dialektyczną więź łączącą wymienione aspe­kty ludzkiej historii. Twórcy marksizmu z powodów zrozumiałych ekspo­nują obszar „procesu przyrodniczo-historycznego”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)