WIELE KWESTII

Również wiele kwestii ontologicznych podstawowym znaczeniu domaga się bezpośrednio przemyśleń w świetle tego, co wnosi materializm hi­storyczny. Pojęcia bytu i istnienia nie mogą już być urabiane wyłącznie na przykładzie rzeczywistości przy­rodniczej, lecz wymagają również uwzględnienia oso­bliwości bytu społecznego. A to samo dotyczy między innymi pojęcia materialności. Nie twierdzimy, że wszystkie te inspiracje były uwzględniane lub że nawet zdawano sobie z nich w peł­ni sprawę. Aż nazbyt często w dziejach marksizmu to, co rozumiano pod pojęciem materializmu dialektycz­nego, nie różniło się niczym istotnym od pewnej posta­ci filożofii przyrody.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)