WŚRÓD ZEBRANYCH

Wśród ponad połowy zbadanych osób obserwujemy brak orientacji na pracę. Praca jest dla nich jedynie instrumentem do osiągania wartości tkwiących poza nią, stąd też brak jest miejsca na pracę lub jej elementy w analizowanych przez nas sferach świadomości, nie przejawia się ona w tych sferach. Sytuacja ta jest typowa dla obydwu pokoleń. Nie ob­serwujemy bowiem między nimi istotnych statystycznie różnic. Jedyna zależność zachodzi wewnątrz generacji rodziców. Polega ona na tym, że mężczyźni w tej generacji znacznie częściej reprezentują orientację peł­ną i znacznie rzadziej brak orientacji niż kobiety. Orientacji występujących w pokoleniu młodzieży nie różnicuje także talii czynnik, jak charakter pracy ojca — dzieci pracowników umysło­wych (bez względu na poziom wykształcenia) oraz dzieci pracowników fizycznych posiadają zupełnie podobne orientacje. Charakter pracy nie wpływa również na rozkłady w pokoleniu rodziców.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)