WYTWARZANIE ŚWIADOMOŚCI

Wytwarzanie świadomości od­bywa się natomiast w osobnym układzie — wiedzo- twórczym lub epistemologicznym, określonym przez poznawczą relację podmiotu do rzeczywistości. Deter­minacja przez byt społeczny dotyczy całości tego ukła­du; jest determinacją procesu wytwarzania świado­mości, a nie jej wytwarzaniem. Jest również determi­nacją selekcji już gotowych treści. A to samo dałoby się mniej więcej powiedzieć o działaniu tego mecha­nizmu również na przykładzie bazy i nadbudowy oraz sił wytwórczych i stosunków produkcji. Nie wahali­byśmy się przed określeniem tego mechanizmu mianem przyczynowościowego. Jeśli istnieje zjawisko przyczy- nowości społecznej, to jest on jej niewątpliwie kla­sycznym przykładem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)