ZNACZNE PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Otóż istnieje bardzo znaczne podobieństwo wpływów orientacji skon­centrowanej i pośredniej: obydwie wywołują najczęściej systemy prze­ciętne, rzadziej ubogie, a najrzadziej systemy bogate. Przy czym nieco słabsza tendencja do wywołania systemów bogatych widoczna jest u osób o   skoncentrowanej orientacji osobowości. Odmienny wpływ wywiera orientacja rozproszona, która zdecydowanie najczęściej wywołuje ubogie systemy orientacji na wartości, ale jednocześnie w minimalnie wyższym stopniu niż orientacje poprzednie przyczynia się do powstania bogatych systemów orientacji.Dążąc do uzupełnienia informacji o orientacjach osobowości, uzupeł­nić możemy przede wszystkim charakterystykę orientacji rozproszonej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie ma moim blogu. Mam na imię Weronika i chciałabym zaprosić Cię do lektury mojego bloga, na którym będę opowiadała o mieszkaniach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)